Arkitekten sier

"...Kråmyra boligfelt tilbyr rekkehus og eneboliger i kjede for barnefamilier og andre som ønsker å bo landlig og bynært"


Områdets unike nærhet til naturen har vært viktig i utformingen av husene. Til boligene er det gode uterom med god kontakt mellom ute og inne. Vi har tilstrebet at flest mulig skal få utsikt mot nordøst. Terrassene fanger utsikt og sol, og gir samtidig skjerming for vinden. Boligene har egen oppkjørsel, parkering og carport. Carporten bidrar til å skjerme for innkikk mellom naboene og gir le når det blåser og regner. 

Boligene i boligfeltet har variasjoner i materialer og utforming som gir et spill og liv til området. Utformingen er moderne og stram med kontraster mellom ulike fasadelementer. Den hvite underetasjen løfter de øvrige bygningsvolumene opp fra bakken. Det lyse panelet skaper skjermede og private uterom. 

Vi i arkitektteamet har vektlagt stram arkitektur, gode planløsninger og utnytting av dagslys og utsikt. Boligene får sin egen identitet gjennom et enkelt, repeterende design og en karakteristisk forskyvning av former. Plasseringen i forhold til hverandre gir en variasjon i fasade
forløpene, samtidig som den bidrar til å danne private utearealer. Vi har tilstrebet variasjoner 
i fasadeuttrykk med robuste materialer som skal gi området et kvalitetspreg. 

Det er tre nivåer på utformingen av prosjektet: 
1. Boligfeltet som en egen bydel, med den historiske referansen til gamle Kråmyra stadion 
og nærheten til naturen og den nye lekeplassen. 
2. De ulike husgruppene med hvert sitt nabolag og fellesskap. 
3. De enkelte husene med sine private uteområder og balkonger.

Mellom boligene er det gangstier for trygg adkomst til og fra boligene. Mot nordøst er det et 
utkikksnivå mot Ellingsøyfjorden. Flere av gangstiene knytter seg opp mot eksisterende turstier i området.